Mukhtar Shah-Shyam Gadhvi - Alka Thakur Mehfil Night - 27/04/19